SUCCESS, TOGETHER

Online coaching

Har du satt deg et mål – stort eller lite – la oss ha fokus på detaljene for at du skal lykkes med å oppnål målet! 

MISSION-DRIVEN

Ingen er like - derfor mener vi at individuell tilpassning er viktig for å nå sine mål!

AQ Trainer tilbyr Coaching innen flere ulike idretter.Coacher via AQTrainer har lagn erfaring fra idretten, og høy faglig kompetanse. Uansett hvilket nivå du er på, tilbyr våre caocher deg det lille ekstra for å ta treningen et steg videre. 

AQTrainer har kompetansen som kan løfte din prestasjon, men det er din motivasjon og ditt liv som legger rammene. 

Har du satt deg et mål – stort eller lite – la oss ha fokus på detaljene for at du skal lykkes med å oppnål målet! 

Oppstartsmøte for å avklare mål, ønsker og veien videre med din coach

Det utarbeides en personlig treningsplan som er tilpasset dine behov og ønsket bruk av tid. Denne gjennomgås sammen med coach ukentlig. 

Du blir fulgt opp av coachen ukentling, hvor det også er mulig å ta kontakt fortløpende for gjennomgang av spørsmål. Treningsplanen blir justert ved behov. 

Etter 4 uker gjør man en grundigere evaulering av måloppnåelse ved planen. Plan justeres etter behov og tilpasses en ny periode på 4 uker. 

Hvordan jobber vi?

1

Kartlegging

Oppstartsmøte for å avklare mål, ønsker og veien videre med din Coach.

2

Treningsplan

En personlig plan utarbeides og gjennomgås sammen med Coach.

3

Oppfølging

Coach følger deg opp ukentlig/månedlig og justrer plan om nødvending.

4

Tilpasning

Det utarbeides ny tilpasset plan hver 4.uke.

Online coaching

Enter your description
kr 2800 4 uker
  • Treningsplan tilpasset ditt nivå og dine ambisjoner
  • Tett oppfølging
  • Ukentlig evaluering av fremgang
  • Rabbaterte oruser på personlig timer